Login

ข่าวสารกิจกรรม > อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

    

   
By :   drปริวัฒน์ ภู่เงิน วันที่ :   2017-10-27 16:29:42