งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564 (Video rerun)

By :MR. Administrator 1 at 5 ก.พ. 2564, 23:03

งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

** สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการจัดงานจึงปรับรูปแบบงานประชุมเป็นแบบ online เท่านั้น**

ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว (ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน)

ปิดลงทะเบียนแล้ว

Video rerun
DOWNLOAD หนังสือเชิญประชุม

 

หน่วยกิจกรรม CMEU = 12 หน่วยกิต / CNEU 11.5 หน่วยกิต (อนุมัติหน่วยกิตแล้ว)

CEPA 

 

 

ค่าลงทะเบียน

แบบ Virtual conference + Video rerun 6 เดือน + หนังสือ + mask ผ้า

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน

     1. รับฟังงานประชุม virtual conference ทาง ZOOM WEBINAR

     2. รับชม Video rerun ทุกหัวข้อย้อนหลัง 6 เดือน

     3.รับฟรี หนังสือ "The lastest evidence in cardiac arrest support and the reversible cause" ราคา 400 บาท

     4.รับ Mask ผ้ายืดอนามัยป้องกันฝุ่น 1 ชิ้น (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 10 มกราคม 2564 เท่านั้น) 

(กรุณาชำระค่าลงทะเบียนก่อนการสมัครและแนบหลักฐานการโอนเงิน)

 

(ปิดลงทะเบียนแล้ว)

ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ (scb) 

แนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มการสมัคร

หรือส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินส่งไปที่ E-mail: md221@kku.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4336 6869 หรือที่ 08 1729 6644

ติดตามข่าวสารงานประชุมวิชาการได้ที่ Facebook: @Emergency Medicine KKU

 

best casinos in the world best gambling + movies how to play baccarat internet casino crypto gambling casino bitcoin crash game crypto crash game bitcoin casino keno bitcoin is gambling roulette gambling
apk indir